Software

EuCliD - European Clinical Dialysis Database

Parte esenţială a sistemului de management al calităţii, aplicat în cadrul Fresenius Medical Care, care se bazează pe îmbunătăţirea continuă a calităţii .
Instrument care colectează date, identifică problemele şi sprijină căutarea de soluţii în vederea îmbunătăţirii calităţii tratamentului de dializă şi pentru a asigura standarde ridicate de îngrijire a pacientului.
Aspectele importante ale tratamentului prin dializă sunt monitorizate continuu, cu ajutorul funcţiei de generare a unor diverse rapoarte de calitate.

Serviciitop