Mediu

Viziunea Fresenius Medical Care de a inova pentru o viaţă mai bună se extinde şi la eforturile noastre de zi cu zi pentru a păstra natura şi resursele sale pentru beneficiul generaţiilor prezente şi viitoare.

În fabricile noastre europene, am combinat şi integrat cerinţele sistemului de management al calităţii ISO 9001:2008 şi sistemul de management al mediului ISO 14001:2004. Aceasta are ca rezultat o concentrare mai puternică asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi conservare a mediului şi o potenţială reducere a costurilor. Urmând acest concept, am implementat "Sistemul Integrat de Management", bazat pe ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004 în toate clinicile noastre de dializă.

Fresenius Medical Care a dovedit angajamentul său de conservare ecologică cu economii imense in domeniul transportului. Prin optimizarea monitorizării şi controlul activităţilor noastre logistice, precum şi prin intermediul transferurilor directe, am reuşit să reducem deplasările între furnizori şi fabricile noastre. În plus, am continuat dezvoltarea sistemului nostru de reciclare a ambalajelor, a produselor pentru perfuzii şi a pungilor de plastic cu scopul de a conserva mediul înconjurător.

Testarea pe animale


Strategia generala a Fresenius Medical Care evita pe cât posibil studiile pe animale şi dezvolta alte metode de testare.

Există controverse cu privire la utilizarea de modele animale în cercetarea medicală şi dezvoltare. Este cunoscut faptul că multe date nu pot fi transferate de la animale la om. Cu toate acestea, testarea pe animale este o procedură standard pentru evaluarea potenţialului medicamentelor şi a dispozitivelor medicale inovatoare. Prin legislaţie, pentru astfel de teste, este necesară obţinerea de aprobări, în aproape toate ţările din lume.

De asemenea, în lumea academică a nefrologiei, exista o practică curentă de a testa ipoteze pentru terapii noi sau inovatoare prin intermediul studiilor pe animale. Fresenius Medical Care utilizează modele animale în scopuri de autorizare a produselor doar dacă testele sunt cerute de lege. Aceste studii sunt efectuate exclusiv de către parteneri de cercetare în laboratoarele autorizate si sunt aprobate de un “comitet de etică pentru studiile pe animale". Fresenius Medical Care nu efectuează studii pe animale în cadrul companiei.

 

Serviciitop