Solutii de Hemofiltrare si Dializa

Soluţiile HF sunt necesare pentru terapiile continue de înlocuire renală (CRRT) efectuate cu multiFiltrate. Ele sunt folosite mai ales ca soluţie de substituţie în terapia prin hemofiltrare, dar, de asemenea, pot fi utilizate ca lichid de dializă, în cazul în care se aplică terapia prin hemodializă sau hemodiafiltrare.

Pe lângă contribuţia la eliminarea toxinelor uremice şi echilibrarea hidrică a pacientului, soluţiile HF realizează echilibrul acido-bazic al pacientului. Cum insuficienţa renală duce la o epuizare a sistemelor tampon şi, în consecinţă, la dezvoltarea de acidoză metabolică, este necesară administrarea de bază tampon.


Bicarbonatul: corectarea directă a acidozei

Solutii bicarbonat1Solutii bicarbonat2

Utilizarea de soluţii HF cu tampon bicarbonat  duce la creşterea directă a cantităţii de substanţă tampon în sânge.

Soluţia cu tampon bicarbonat de la Fresenius Medical Care a fost testată într-un studiu multicentric, randomizat, prospectiv, pe 117 pacienţi, realizat de Barenbrock şi colaboratorii săi (Kidney Int 2000, 58:1751) care a evidenţiat următoarele: 

-creşterea capacităţii de tamponare 
-corecţia semnificativ îmbunătăţită a acidozei metabolice
-semnificativ mai puţine episoade hipotensive
-mai puţine complicaţii cardiovasculare

 
Soluţiile bazate pe bicarbonat pot fi utilizate la toţi pacienţii cu insuficienţă renală acută, mai puţin în tratamentele pediatrice unde nu au fost făcute studii în acest sens.

Utilizarea de bicarbonat ca substanţă tampon fiziologică în soluţiile HF necesită tehnologie de ultimă oră pentru a garanta siguranţa şi confortul maxim de manipulare. 

Serviciitop