Date financiare de bazaDate Operate
Detalii
2014
2015
%
Cifra de afaceri
141785283
145956102
2,94
Profit Net
9992256
11003047
10,12
Active totale
127490524
129796640
1,81

Sursa: Situatiile financiare la data de 31.12.2015

În conformitate cu OMS nr 194 din 23 februarie 2016, art 35, publicăm în ataşament sposorizările Fresenius Medical Care România aferente anilor 2014 si 2015.


Sponsorizari 2014

Sponsorizari 2015

Sponsorizari 2016

Serviciitop