Viziunea noastra

Fresenius Medical Care România SRL oferă o gamă largă de produse şi servicii, destinate tratamentului insuficienţei renale cronice (hemodializa si dializa peritoneală), a insuficienţei renale acute (terapii de supleere renală continuă) cât şi a insuficienţei hepatice. Acestea corespund tuturor exigenţelor unei îngrijiri medicale moderne şi de calitate. 

Serviciile oferite sunt: instruire pentru personalul medical, materiale educaţionale de specialitate pentru personalul medical şi pentru pacienţi, service pentru echipamentele Fresenius. Acestea sunt destinate atât centrelor de dializă din spitalele de stat cât şi centrelor private de dializă, inclusiv centrele Fresenius NephroCare România.

Compania noastra oferă, de asemenea, sisteme de programe şi de calcul pentru urmărirea on-line a multiplilor parametri medicali ai procesului de dializă, precum şi pentru evaluarea on-line a calităţii tratamentului prin dializă. Toate produsele şi consumabilele pe care le oferim sunt mărci proprii sau mărci înregistrate ale companiei Fresenius Medical Care Deutschland GmbH.

Cresterea cerintelor pentru metode moderne de tratament este punctul de plecare pentru dezvoltarea continuă a companiei şi, împreună cu toţi angajaţii noştri, căutăm noi strategii pentru asigurarea celor mai înalte standarde de calitate şi performanţă a produselor şi serviciilor noastre. Menţinerea acestor standarde reprezintă angajamentul nostru faţă de pacienţi, angajaţi, parteneri şi investitori, cei care au încredere în performanţele şi viitorul Fresenius Medical Care România.

Corespunzător îndeplinirii cerinţelor ISO 9001:2000 si ISO 13485:2003, Fresenius Medical Care România SRL aplică un sistem de Management al Calităţii pentru “Marketing, vânzare şi servicii aferente aparaturii medicale şi soluţii sterile pentru dializă şi tratamentul extracorporeal al sângelui”.

Viziunea noastră

Din grijă pentru tine, pentru o viaţă mai bună şi un mediu sănătos în care să putem trăi cât mai bine, în întreaga lume, în fiecare clipă.

Serviciitop